Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét idején
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Budaörs,
német, nemzetiségi, óvoda, Budaörsön, német óvoda Budapest, német óvoda Budapest környéke, nemzetiségi óvoda, Zippel-Zappel óvoda Budaörs, idegen nyelv óvodásoknak Budaörs,
20087
post-template-default,single,single-post,postid-20087,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét idején

Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét idején

Rendkívüli közlemények

Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét idején

 

Tájékoztatás a 2020-2021-es nevelési évünk indulásával kapcsolatos tudnivalókról. A kialakult helyzetre való tekintettel, kérünk mindenkit a szabályok betartására, együttműködésre.

 

 1. Felkészülés a nevelési évre

Óvodánk fertőtlenítő nagytakarítása a nyári zárásának idejében, július 13. és július 26. között megtörtént. A rendszeres fertőtlenítő takarítás folyamatosan, dokumentálva történik. Az óvoda minden hozzánk járó családot értesített a nevelési év kezdésének részleteiről.

 

 1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások:

Óvodánkat kizárólag egészséges, betegség tünetet nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, az óvoda működtetésében csak egészséges dolgozó vehet részt. A szülő illetve a dolgozó köteles az óvodát értesíteni, ha gyermekénél, illetve a dolgozónknál koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van!

 

A gyermekek érkezésének, hazavitelének, benntartózkodásának rendje:

Kérjük a szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermekeket reggel 9 óráig hozzák be intézményünkbe!

Kérjük, hogy a csoportosulásokat kerüljék, és minél hamarabb hagyják el az intézmény területét!

Amennyiben a gyermek, felnőtt testhőmérséklete a 37,8 fok fölött van, nem jöhet be az óvodába.

A gyermekek fejlődését elősegítő, óvodán belüli foglalkozások (játékon keresztül történő tanulás, logopédia, preventív testnevelés, gyermektánc) a szokásos módon zajlanak.

 

A gyermekekre és a gyermeket óvodába hozó/óvodából elvivő felnőttekre vonatkozó szabályok:

  • Szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe!
  • A gyermekek reggeli beengedése két bejáraton keresztül történik.
  • A Kutyás és a Cicás szülőket kérjük, hogy gyermekeiket a csoportszobájukhoz közelebbi, a folyosó végén lévő bejárati ajtóhoz kísérjék. A Macis és a Kacsás kicsiket továbbra is a főbejáratnál várjuk.
  • A gyermekek átvétele a május 25-i újranyitáskor érvényes szabályoknak megfelelően testhőmérséklet ellenőrzés és kézfertőtlenítés után történik.
  • A bejáratoknál az óvoda dolgozói veszik át Önöktől gyermeküket. A kisebbeket elkísérik az öltözőszekrényükhöz, ahol szükséges esetén dajkáink segítenek az átöltözésben.
  • Igyekszünk a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni, így jó idő esetén a kicsik az udvaron gyülekeznek, illetve játszanak délután.
  • Reggel, a nyáron már megszokott testhőmérséklet ellenőrzést és kézfertőtlenítést követően csatlakozhatnak a gyermekek az udvaron játszó társaikhoz, délután pedig átöltözve várnak Önökre ugyanott.
  • A hűvösebb, rossz idő esetén a gyermekek hazaengedésének folyamatossága érdekében, „beszólós” felelősi rendszert alakítunk ki a nagyobb gyermekek részvételével. A szülő a „beszólós” felelősnek szól, hogy melyik csoportból, kiért jött.
  • Délután ugyancsak az óvoda dolgozói segítenek az öltözésben és adják át a szülőknek a gyermekeket.
  • Kérem, hogy minden esetben tervezzenek az esetleges várakozási idővel és ügyeljenek a távolságtartásra!
  • Gyermekeik alvós és egyéb játékokat, tárgyakat, cumit, stb. ne hozzanak magukkal, mert ezeket a veszélyhelyzet miatt nem tudjuk átvenni!
  • Fontos változás, hogy szintén higiéniai okokból a gyermekek ebéd után nem mosnak fogat, csak kiöblítik a szájukat, így újabb intézkedésig nem szükséges, hogy fogkefét és fogkrémet hozzanak.

A nevelési év első felében nem tartunk óvodai szintű rendezvényeket, ünnepségeket, programokat.

A csoportok tevékenységei a csoportszobákban és a tornaszobában, valamint a csoportbontások a lehetőségeknek megfelelően kiscsoportokban zajlanak. A másfél méteres védő távolság, a korosztály sajátosságai miatt, nem tartható be.

A mozgásfoglalkozásokat – amíg az időjárás engedi – a szabadba tervezzük. A tornatermi mozgásfoglalkozások csoportbontásban zajlanak. A reggeli tornaszobai mozgáslehetőséget továbbra is biztosítjuk a gyermekeknek, szükség esetén a résztvevők számát csökkentjük.

A kirándulások, séták megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.(helyszín, időtartam, elérhetőség)

A nevelőtestületi megbeszéléseket, egyéb értekezleteket a tornaszobában szervezzük, ahol a megfelelő védőtávolságot tartani tudjuk.

A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, és az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

A szülők tájékoztatását, online illetve e-mail formájában szeretnénk megvalósítani! Óvodapedagógusaink, segítő szakembereink szeptember közepétől rendszeresen fognak online fogadóórát tartani. Ennek rendjéről a csoportok elektronikusan küldenek értesítést.

 

 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, és ennek használatára kötelezünk minden belépőt! A lázmérés, és a cipő talpának fertőtlenítése is a belépési protokoll része.

A gyermekmosdókban a szappanos kézmosási lehetőséget, a dolgozói mosdóban vírusölő, fertőtlenítő hatású kézmosó szappant biztosítunk.

Óvodánk dolgozói számára a szükséges védőfelszerelést (maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő) biztosítjuk, ennek utánpótlásáról az intézményvezető gondoskodik. A maszk használata egyelőre nem kötelező az óvodán belül, a dolgozó döntése, hogy viseli-e.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy óvodásaink az alapvető higiénés szabályokat betartsák! Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot! A gyermekeket megtanítjuk és figyelmeztetjük a köhögési, tüsszentési etikett szabályaira!

A kézzel gyakran érintett felületek – padok, asztalok, székek, ajtó-, kilincsek, korlátok, villanykapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, valamint a padló és mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel kerülnek rendszeresen fertőtlenítésre.

A fertőtlenítő takarítást azokban az időszakokban szervezzük, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a helyiségekben. A játékok és az udvari játékeszközök felületét is rendszeresen fertőtlenítjük.

Az óvoda helyiségeinek rendszeres, folyamatos szellőztetését biztosítjuk.

Az óvodában használatos textíliákat (ágyneműk, terítők, törülközők) rendszeresen, fertőtlenítő mosással tisztítjuk. A gyermekek a mosdóban saját (jellel ellátott) törölközőt használnak, melyeket folyamatosan cserélünk és heti két alkalommal rendszeresen fertőtlenítünk.

 

 1. Étkezésre vonatkozó szabályok

A gyermekek étkeztetése az eddigiek szerint zajlik (a gyermekek a csoportszobákban étkeznek). Az evőeszközök, tányérok, poharak fertőtlenítő mosogatását a konyhai dolgozó végzi. Az étkeztetést végző dolgozók vírusölő hatású kézfertőtlenítőt használnak.

Hiányzás esetén az étkezés lemondása elektronikus úton (e-mail) történik az alábbi e-mail címre: csepi1@zippel-zappel.hu

Végső esetben, amennyiben nincs online hozzáférés, akkor a következő telefonszámokon:

20/252-57-56    vagy a    23/420-414.

Mindkét esetben előző munkanap 9:00 óráig tudjuk a jelzéseket figyelembe venni.

Ugyanilyen módon kérjük jelezni a hiányzást követő visszatérést.

 

 1. Az óvodai egészségügyi ellátás

A védőnői vizsgálatok a szokásos rendben zajlanak.

 

 1. A gyermekek hiányzásainak kezelése

Azon gyermekek hiányzását, akik akut betegséggel voltak távol az intézménytől és orvosi igazolással rendelkezik, igazoltnak tekintjük!

Hatósági karanténba került gyermek esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást.

A Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai által összeállított ajánlást tartjuk elfogadhatónak.

Lásd 1.sz melléklet

A 20/2012-es EMMI rendelet 51 § (2) bekezdés alapján a gyermek hiányzását igazolni kell, amely történhet orvosi igazolással, vagy az intézmény házirendjében rögzítettek szerint a szülő előzetes kérelme alapján.

Továbbiakban a házi gyermekorvossal egyeztetve szülői nyilatkozat alapján. 2. sz melléklet

 

 1. Teendők beteg személy esetén

A betegség (COVID-19) tüneteit (láz, hányás, hasmenés, fejfájás) mutató dolgozót vagy gyermeket haladéktalanul elkülönítjük. Tünet esetén értesítjük a szülőt, aki a lehető legrövidebb időn belül jöjjön gyermekéért! Értesítjük, a megfelelő felkészültségű és végzettségű egészségügyi személyzetet (háziorvos, gyermekorvos). A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó dolgozónak kesztyűt és maszkot kell viselni, melyet az intézmény biztosít a számára!

 

 1. Kommunikáció

Kérjük a családokat és dolgozóinkat, hogy hivatalos forrásokból tájékozódjanak a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatban, a következő oldalakon:

www.kormany.hu,

www.oktatas.hu.

 

 

Budaörs, 2020. szeptember 07.

László Gáborné óvodavezető